வாசகர் கடிதங்கள்!

••Monday•, 31 •December• 2018 20:25• ??- வாசகர் கடிதங்கள் -?? வாசகர் கடிதங்கள்
•Print•
வாசகர் கடிதங்கள்
Jeyaraman < •This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it• >
Dec. 30 at 8:01 p.m.
திரு கிரிதரன் அவர்களுக்கு
பதிவுகள் ஆசிரியர்

அன்பு வணக்கம், இரண்டாயிரத்துப் பத்தொன்பது இன்பமாக அமையட்டும். உங்களின்  படைப்புலகப் பணிகள் உன்னதம் அடைந்திடட்டும். நலமும் வளமும் பெருக குடும்பம் சிறக்க வாழ்க வாழ்க வாழ்கவென்று புதுவருட வாழ்த்துகளை வழங்கி மகிழ்கின்றேன்.

வாழ்கவளமுடன்
அன்புடன்
ஜெயராமசர்மா

Assistant Professor Dr. A. Chandran < •This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it• >
Dec. 8 at 2:03 a.m.
கதை, கட்டுரை வெளியிட்டமைக்கு நன்றி. மேலும் எழுத வேண்டும் என்ற ஆவலைத் தூண்டியமைக்கு நன்றி.


Mooventhan Ps < •This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it• >
Dec. 7 at 9:57 a.m.
பேரன்புடையீர்,
வணக்கம். தாங்கள் நடாத்தும் இணைய இதழ்ப்பணியை நன்றிப்பெருக்கோடு பாராட்டுகின்றேன். உலகத் தமிழர்களை இலக்கியத்தால் ஒன்றிணைக்கும் தங்களின் முயற்சிகள் மேன்மேலும் செழிக்க வாழ்த்துகிறேன். இத்துடன் எனது பங்களிப்பாக ஆய்வுக்கட்டுரையை இணைப்பாக அனுப்பியுள்ளேன்.

என்றும் தமிழுடன்
முனைவர் ப.சு. மூவேந்தன்
உதவிப்பேராசிரியர் தமிழியல்துறை
அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகம்
அண்ணாமலைநகர்
இந்தியா.

 

 

 

 

 

 


•Last Updated on &bull;&bull;Monday&bull;, 31 &bull;December&bull; 2018 20:39&bull;•  

•Profile Information•

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.40 MB
Application afterInitialise: 0.029 seconds, 2.37 MB
Application afterRoute: 0.039 seconds, 3.12 MB
Application afterDispatch: 0.095 seconds, 5.57 MB
Application afterRender: 0.097 seconds, 5.68 MB

•Memory Usage•

6020744

•12 queries logged•

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'qnkprtdd1p14gf2tt3shgean21'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( TIME < '1702299547' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'qnkprtdd1p14gf2tt3shgean21'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'qnkprtdd1p14gf2tt3shgean21','1702300447','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 8. SELECT *
    FROM jos_paid_access_controls
    WHERE enabled <> 0
    LIMIT 1
 9. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 51)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 10. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS SECTION, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access  
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.SECTION
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 4887
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2023-12-11 13:14:07' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2023-12-11 13:14:07' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 11. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='4887'
 12. SELECT a.id, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    WHERE a.catid = 39
    AND a.state = 1
    AND a.access <= 0
    AND ( a.state = 1 OR a.state = -1 )
    AND ( publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2023-12-11 13:14:07' )
    AND ( publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2023-12-11 13:14:07' )
    ORDER BY a.ordering

•Language Files Loaded•

•Untranslated Strings Diagnostic•

- வாசகர் கடிதங்கள் -	::include()	[/home/archiveg/public_html/libraries/joomla/application/component/view.php:564]

•Untranslated Strings Designer•


# /home/archiveg/public_html/libraries/joomla/application/component/view.php

- வாசகர் கடிதங்கள் -=- வாசகர் கடிதங்கள் -