பேராதனைப் பல்கலைக்கழகத் தமிழ்த்துறை நடாத்தும் மல்லிகை ஜீவா அஞ்சலி நிகழ்வு

Thursday, 04 February 2021 11:30 - எஸ்.சுதர்சன் - நிகழ்வுகள்
Print

பேராதனைப் பல்கலைக்கழகத் தமிழ்த்துறை நடாத்தும் மல்லிகை ஜீவா அஞ்சலி நிகழ்வு

பேராதனைப் பல்கலைக்கழகத் தமிழ்த்துறை நடாத்தும் மல்லிகை ஜீவா அஞ்சலி நிகழ்வு

அண்மையில் காலமான ஈழத்தின் மூத்த இலக்கியவாதி 'மல்லிகை ஜீவா' அவர்களை நினைவுகூரும் அஞ்சலி நிகழ்வை, பேராதனைப் பல்கலைக்கழகத் தமிழ்த்துறை இணையவழி ஒழுங்கு செய்துள்ளது.  06.02.2021 அன்று சனிக்கிழமை 7.00 மணிக்கு இடம்பெறும் இந்த நிகழ்வின் அழைப்பிதழ் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

https://meet.google.com/aek-jpfw-omn

என்ற இணைப்பைப் பயன்படுத்தி நிகழ்வில் பங்குகொள்ளுமாறு அனைவரையும் அன்புடன் அழைக்கிறோம்

 

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Last Updated on Thursday, 04 February 2021 11:39